Aktívni čitatelia, ktorí majú zaplatený členský poplatok v Mestskej knižnici Ruda Morica v Stupave majú možnosť  stať sa čitateľmi Mestskej knižnice Bratislava zadarmo.

 

 

Pri prvej návšteve MKB sa musí čitateľ preukázať platným preukazom Mestskej knižnice Ruda Morica, aby mal nárok na zápis zadarmo a platným občianskym preukazom. Následne mu knihovníci vystavia preukaz MKB a môžu využívať služby knižnice.

 

MKB má štyri pobočky:

ÚNL – Oddelenie odbornej literatúry – Klariská 16, Bratislava
ÚNL – Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry – Kapucínska 1, Bratislava
Úsek literatúry pre deti a mládež – Kapucínska 3, Bratislava
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry – Laurinská 5, Bratislava

 

Špeciálne oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých:

ÚNL – Oddelenie pre nevidiacich a slabozrakých – Klariská 16, Bratislava

 

Viac informácií o Mestskej knižnici v Bratislave nájdete na ich webovej stránke.

 

Táto spolupráca vznikla z iniciatívy Mestskej knižnice Ruda Morica z toho dôvodu, aby hlavne mladí, študujúci čitatelia mesta Stupava mohli využívať Oddelenie odbornej literatúry a Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry na štúdium, keďže Mestská knižnica Ruda Morica nedisponuje dostatočným množstvom aktuálnej odbornej literatúry.


.

Osobnosti kraja BSK