Projekty modernizácie učební sa už rozbehli. Mesto na ne vlani získalo financie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

 

Aj do tejto učebne v Dérerke dostanú žiaci nové počítače.  Foto: Stanislav Osuský

 

Výsledkom bude modernizácia učební v troch základných školách, zriaďovateľom ktorých je mesto: ZŠ Dr. J. Dérera, ZŠ na Štúrovej ulici a ZŠ na Záhoráckej ulici. Projekty sa už začali realizovať v prvých dvoch spomínaných školách, Záhorácka by sa k nim mala onedlho pripojiť.

 

  • projekt Modernejšie v Dérerke

Jeho cieľom je vybudovanie a modernizácia dvoch IKT učební a modernizácia fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole Dr. J. Dérera.  V tejto škole už majú vytvorenú novú IKT učebňu, vrátane štruktúrovanej kabeláže, novej podlahy a nových omietok, ktoré odstránili vlhnutie stien. Momentálne je v štádiu schvaľovania proces verejného obstarávania na výpočtovú techniku. Nenávratný finančný príspevok z IROP je vo výške 42 783,95 € a spolufinancovanie mesta je 2 251,79 €.

  • projekt Vynovené učebne – kvalitnejšia výučba

Jeho cieľom je modernizácia dvoch IKT učební v Základnej škole na Štúrovej ulici. V tejto škole sa už modernizovala jedna učebňa, vrátane novej štuktúrovanej kabeláže a optického internetu ako príprava na vybavenie novým nábytkom a výpočtovou technikou. Nenávratný finančný príspevok z IROP je vo výške 29 398,40 € a spolufinancovanie mesta je 1 547,28 €.

 

 

-lp-


.

Osobnosti kraja BSK