Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) ponúka pri príležitosti Svetového dňa vody aj tento rok bezplatnú analýzu vzoriek vody z domácich studní na prítomnosť dusičnanov a celkovú tvrdosť. Vzorky vody môžu ľudia priniesť v stredu 20. marca v čase od 8.00 do 16.00 h do priestorov laboratórií BVS na Bojnickej ulici 6 v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca bratislavských vodárni Ján Pálffy.

Ilustračné foto: 123rf.com

Vodárne upozorňujú na správny postup pri odbere vzorky vody. Trojdecovú plastovú fľašu je potrebné najprv dôkladne vypláchnuť vodou. “Vodu treba nechať zhruba dve až päť minút odtiecť dostatočne silným prúdom a následne naplniť fľašu až po okraj tak, aby nad vrchnákom nebol takmer žiadny vzduch, a uzavrieť,” radí BVS. Takto odobranú vzorku vody je potrebné priniesť v stanovenom čase do laboratórií BVS. Každá fľaša bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude uverejnený výsledok analýzy. Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke www.bvsas.sk alebo telefonicky na čísle 0850 123 122.

V roku 2018 pracovníci laboratórií BVS analyzovali viac ako 1100 vzoriek vody z domácich studní, z ktorých takmer 23 percent prekročilo povolený limit dusičnanov. “Ani ostatné vzorky, ktoré vyhovovali testovaným ukazovateľom, však nemusia spĺňať ďalšie kritériá – na rozdiel od pitnej vody dodávanej vodárenskými spoločnosťami verejnou vodovodnou sieťou, ktorá spĺňa všetky požiadavky stanovené legislatívou,” podotýka BVS.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024