V súlade so zvýšením transparentnosti a informovanosti vo verejnom obstarávaní mesto Senica vyhlasuje výzvu na účasť – registráciu záujemcov do databázy podnikateľov vo verejnom obstarávaní na zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovaru, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác.

 

 

Mesto Senica bude oznámenia/výzvy na zákazky s nízkou hodnotou aktuálne – priebežne zverejňovať na stránke mesta Senica: www.senica.sk a záujemcom/podnikateľom bude umožnené sa aktívne zapájať do súťaži.
 

Následne po spracovaní databázy budú záujemcovia zaradení do tejto databázy informovaní e-mailom o výzvach na zákazky s nízkou hodnotou na dodávku tovaru, poskytnutia služieb a uskutočnenia stavebných prác vyhlásených mestom Senica.

 

Záujemcovia nájdu na týchto odkazoch informácie o podmienkach zaradenia do databázy samotnú žiadosť na registráciu.

 

 

Martin Džačovský, primátor mesta Senica


.

Osobnosti kraja BSK