Mesto Stupava hľadá zhotoviteľa nadstavby modulového pavilónu Základnej školy (ZŠ) kpt. Jána Nálepku. Výzvu na predkladanie ponúk mesto zverejnilo v stredu vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

 

Foto: zsskolstu.edupage.org

Predpokladaná cena stavebných prác je 388.630 eur bez DPH. Podmienkou pre zhotoviteľa je zrealizovať zákazku počas letných prázdnin, najneskôr do 16. augusta 2019. Záujemcovia môžu ponuky predkladať do 9. apríla 2019. Kritériom pre vyhodnotenie je ponúknutá cena.

Takmer presne pred dvomi rokmi, 21. marca 2017, otvárali v areáli stupavskej školy modulový pavilón, ktorý rozšíril nedostatočné kapacity o osem tried. Už pri slávnostnom otvorení sa hovorilo o nevyhnutnej potrebe ďalšieho rozširovania kapacít. Ani nadstavba modulového pavilónu nemá byť definitívnym riešením problému s nedostatočnou kapacitou, vyplývajúceho z dynamického nárastu obyvateľov a detí v Stupave.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024