Ďalšia dotácia, ktorá prišla do mesta, sa už premenila na konkrétne projekty podporujúce pohyb detí a mládeže. Úrad vlády Slovenskej republiky investoval z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 v Malackách 27 418 €. Z týchto peňazí sa zrekonštruovalo detské ihrisko na Záhoráckej a Centrum voľného času dostalo nový umelý trávnik a športovú výbavu.

 

 

Detské ihrisko vo vnútrobloku na Záhoráckej ulici 49 si už dlhšie pýtalo revitalizáciu. Štyrikrát sme sa pokúšali pre túto lokalitu vyhrať nové, známe pod názvom Žihadielko. Hoci sme neboli úspešní, miesto predsa len ožilo. Vďaka dotácii z úradu vlády vo výške 12 913 € a spolufinancovaniu mesta sumou 680 € pribudli nové hracie prvky, okrem iných multifunkčný pieskový stroj, kolotoč, preliezačka so šmykľavkou a sieťou či skupinová hojdačka. S príchodom jarných dní je ihrisko takmer stále plné detí.

 

Pre trochu staršie vekové skupiny je určený nový umelý trávnik s rozmermi 33 x 18 metrov na multifunkčnom ihrisku CVČ. Ako nás informovala jeho riaditeľka Alžbeta Šurinová, slúži nielen deťom v rámci „cvečkárskych“ krúžkov, ale aj širšej športujúcej verejnosti. Na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku poskytol úrad vlády 10 005 €, mesto sa podieľalo sumou 529 €.v

 

 

Centrum voľného času mohlo vďaka dotácii nakúpiť aj športovú výbavu: dresy, lopty,  ukazovateľ skóre, vaky na lopty, prekážky, set na tréning výskoku, časomieru, stopky, kužele, slalomové tyče, žinenky a ďalšie. Úrad vlády na tento účel venoval 4 500 €, mesto prispelo sumou 237 €. Nové pomôcky sa využijú predovšetkým počas športových krúžkov, avšak CVČ ich rado a ochotne požičia aj na mestské podujatia – tak to bolo doteraz a bude to tak aj naďalej. Na vyskúšanie si novej športovej výbavy sa teda môžu tešiť všetci účastníci Hier malackej mládeže, bežeckých súťaží či Dňa Zeme, ale napríklad aj návštevníci Dňa detí a Malackého pikniku.

 

 

Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský, J. Mok

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – program „Podpora rozvoja športu na rok 2018“.


.

BM: Festival Záhrad