Finálne sumy aj projekty, ktoré získali podporu v rámci Výzvy o predkladanie žiadostí na získanie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2019 nájdete na https://brds.sk/. V tomto roku župa podporí 420 projektov v 6 oblastiach za viac ako 1,5 milióna eur.

 

 

„Aj vďaka jedinečnej dotačnej schéme, sa stane Bratislavský kraj atraktívnejší a najmä bohatší pre jeho obyvateľov, či už na zážitky alebo možnosti, kam ísť športovať či za kultúrou. Podporu takýchto projektov, ktoré sú prospešné pre rozvoj kraja, vnímam ako dôležitú a potrebnú. Preto, ak niekto neuspel v BRDS, môže aktuálne využiť dotáciu v rámci Participatívneho rozpočtu, ktorého cieľom je podpora malých komunitných projektov,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

 

Na podporu kultúry
Mestské centrum kultúry Malacky Zejdeme sa na hambálku – 12.ročník 6 000 €
ŠÁCHOR Festival ochotníckych divadiel TRAKTÉR – 4.ročník 1 600 €
Vladimír Zetek – divadelná agentúra Žihadlo BÁBKOVÉ ŽIHADLENIE 4 3 000 €
Materina dúška Festival na 4 sudoch 2019 2 000 €
Ensemble Spectrum Rezonancia farieb 2. – Treize couleurs 2 000 €
Asociácia klasických gitaristov HUDBA V SYNAGÓGE IV. 1 500 €
Občianske združenie ŠTVRTČAN Festival MRAVENEC – 11. ročník 2 500 €
Obec Veľké Leváre DFF Detské krojované slávnosti 2 000 €
Obec Závod Kniha o historických výšivkách z obce Závod 2 000 €
Občianske združenie Dolné Záhorie Poznáš Dolné Záhorie? 2 700 €
Obec Veľké Leváre Habánsky hodový jarmok 2 000 €
Obec Láb Krojovaný deň Malacky 1 000 €
Občianske združenie POUR ART Za kultúrou v Stupave 2 000 €
Mestské centrum kultúry Malacky Stretnutie s históriou 2 000 €
Záhorácke kruhy Spoznávame svoj región 1 800 €

 

Na podporu ochrany životného prostredia
Obec Závod Eliminácia vplyvu horúčavDSS sv. Michala Závod 6 750 €
Obec Malé Leváre Oddychový park pri ZŠ Malé Leváre 8 000 €
Obec Rohožník Zelená oáza v Rohožníku 7 500 €
Obec Pernek Revitalizácia priestranstva pri dome smútku 7 750 €
Obec Gajary Revitalizácia Športovej ulice 5 000 €
Obec Jakubov Oddychová a nástupná plocha so zastávkou 8 500 €
Obec Jablonové Park kultúry, oddychu a tradícií Jablonové 6 500 €
Občianske združenie Jablonka Kolobeh roku v prírode 4 000 €

 

Na podporu športu
Boxing Club – Robotnícka telovýchovná jednota Medzinárodný turnaj Záhorácky pohár XXIII ročník. 1 500 €
Futbalový klub Zohor Nákup futbalových dresov 1 000 €
Športový klub ARGO Moderná gymnastika pre deti 2 000 €
1. SC Malacky Florbal je radosť 2 750 €
Školský florbalový klub BOGDAU STUPAVA Medzinárodný turnaj STUPAVA FLORBAL CUP 1 950 €

 

 

Na podporu turizmu
Jaskyniari Plavecké Podhradie “Plavecký kras – stála expozícia” (IV. etapa) 4 500 €
Pavol Šiška – Všeobecné technológie General Technologies “DuboDom” – rozvoj atraktivít 6 900 €
Cykloklub Gajary Cykloodpočívadlo Gajary 8 000 €
Združenie Abeland Domček na strome 7 866 €
Mestské centrum kultúry Malacky Modernizácia expozície v kryptách 5 000 €
Malacké pohľady Spoznajte Malacky prostredníctvom webstránky 2 000 €

 

Na podporu mládeže
Obec Veľké Leváre Zaži leto s Centrom 1 755 €

 

V rámci šiestich výziev podpory Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy bolo spolu doručených 800 žiadostí v celkovej požadovanej sume 4 487 487 eur. Po formálnej kontrole postúpilo na hodnotenie Odborným hodnotiacim komisiám 712 žiadostí v celkovej sume požadovanej dotácie 4 062 259 eur. Poslanci zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí 29.3.2019 schválilo podporu pre 420 žiadostí. Suma 1 507 940 eur tak bude rozdelená medzi oblasti Životné prostredie a rozvoj vidieka, turizmus, športové zväzy, športové podujatia a pravidelné pohybové aktivity, mládež a kultúru.

 

Prehľad podporených projektov konkrétnych výziev nájdete na webe https://brds.sk/


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota