Senická divadelná jar je krajskou súťažnou prehliadkou detskej dramatickej tvorivosti, na ktorej sa majú právo predstaviť víťazi regionálnych súťaží z Trnavského kraja.

Uskutočnila sa 16. apríla v Dome kultúry v Senici a počas nej nás do svojich príbehov zaviedli deti z detských divadelných súborov z Križovian nad Dudváhom, Skalice, Cífera a Galanty.

Účinkujúce súbory i divákov v hľadisku privítali a súťaž otvorili riaditeľka Záhorského osvetového strediska v Senici Ľubica Krištofová a zástupca primátora Mesta Senica Filip Lackovič. Súčasťou prehliadky bol tiež odborný hodnotiaci seminár, počas ktorého sa odborníci na divadlo snažili poradiť vedúcim a režisérom súborov ako inscenácie skvalitniť, vylepšiť, vycibriť. Kým sa dospelí vzdelávali, pre deti bolo pripravené premietanie rozprávky.

V závere inšpiratívneho dňa plného divadla sa účastníci prehliadky dozvedeli výsledky súťaže. Očakávanie, nádej a napätie vyvrcholili, keď moderátorka Ľuboslava Pavesková oznámila, že najvydarenejším predstavením tohtoročnej Senickej divadelnej jari sa stalo, 1. miesto získalo a na celoslovenskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali postúpilo Divadlo na kolene zo ZUŠ Ladislava Kupkoviča v Cíferi s inscenáciou Neobyčajné deti slečny Peregrinovej, ktorú režijne pripravil Martin Križan.

Odborná porota pracujúca v zložení Daniela Evjáková, divadelná režisérka, lektorka, pedagogička, Alexandra Štefková, odborná pracovníčka pre divadlo v NOC v Bratislave, dramaturgička a Ján Hyža, lektor, pedagóg, dramaturg a herec, navrhla udeliť pekné 2. miesto detskému divadelnému súboru Za šecki drobné z Galanty za predstavenie s názvom Veď si luskni (réžia Viera Ralíková, Diana Paška Hrabovská). 3. miesta si podelili súbor Studnička zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici vedený Janou Kutalovou za predstavenie Gerda a Dramatický krúžok zo ZŠ s MŠ v Križovanoch nad Dudváhom, ktorý v réžii Miroslavy Málekovej uviedol hru Dievčatko so zápalkami.

Krajskú súťažnú prehliadku detskej dramatickej tvorivosti pripravili Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Senici. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a sponzorsky Coop Jednota, SD Senica.

Senická divadelná jar priniesla mladým divadelníkom možnosť prezentovať sa so svojou tvorbou, navzájom sa vidieť, porovnať, načerpať nové inšpirácie, poučiť sa. Divadlu na kolene želáme v Šali veľa úspechov, aby náš Trnavský kraj na celoslovenskej súťažnej prehliadke reprezentovali čo najlepšie a nech im spontánna detská radosť, ktorú prejavili po víťazstve v krajskej súťaži v Senici, vydrží čo najdlhšie.

 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica


.
Toto je čítané

Zelenina a ovocie v tradičnej strave v Zohore

Zelenina patrila k obľúbeným produktom a potravinovým článkom v minulosti v tradičnej kuchyni Záhoria…

BM Záhada Vedy