Materská škôlka v obci Kátov je tu pre naše deti neuveriteľných 68 rokov. Navštevuje ju už niekoľko generácii „Kátovčanov“ a detí z okolitých miest či obcí. Budovou škôlky sa nesú roky detského smiechu, riekaniek a šantenia.

Deň čo deň každý z tých šesťdesiatich ôsmych rokov, držia svoju ochrannú ruku nad deťmi pani učiteľky tak, ako by to robili ich mamičky.

Zriaďovateľom škôlky je obec. Od samého začiatku sa snaží zveľadiť a prispôsobiť priestory škôlky podľa jej aktuálnych potrieb. Jedna potreba ktorú žiaľ nevládze splniť je zakúpenie a osadenie bezpečného certifikovaného detského ihriska. Terajší stav detského ihriska v MŠ je taký, že na školskom dvore sú vyše 40-ročné preliezky, ktoré revízor označil za nevyhovujúce.

Obec Kátov sa snaží už 12 rokov získať dotácie od štátu na nové detské ihrisko, kde by sa deti z MŠ ale i deti z obce Kátov a okolia mohli bezpečne hrať. Všetky snahy boli doteraz neúspešné.

Celá situácia nás rodičov malých detí veľmi znepokojila a preto sme sa rozhodli získať peniaze na detské ihrisko sami. Prosíme rodičov, príbuzných, známych… Chceli by sme poprosiť a požiadať i Vás všetkých, ktorí máte tú možnosť a vôľu, aby ste nám pomohli vyzbierať finančnú čiastku, za ktorú by sme mohli kúpiť deťom ihrisko, ktoré si zaslúžia.

I deti v škôlke chcú priložiť ruku k dielu a chcú byť nápomocné tejto myšlienke. Spolu s pani učiteľkami vyrábajú vlastné výrobky, ktoré budú predávať na Kvetinových dňoch 11.05.2019 v Kátove.

Benefícia pod názvom „KÁTOV PRE DETI“ bude trvať celý kalendárny rok 2019 a jej cieľom je, aby sme vytvorili bezpečnú a oddychovú zónu, kde by mohli tráviť svoj čas nie len deti z MŠ ale i celé rodiny s deťmi.
Zbierka sa realizuje prostredníctvom Občianskeho združenia rodičov a priateľov MŠ Kátov.

Prispejte nám prosím na nové detské ihrisko. Odmenou nám budú šťastné detské tváre.
.

Prispieť na nové detské ihrisko môžete niekoľkými spôsobmi:
1.) Sponzorským darom cez BÚ
Na účet OZ – Do poznámky uveďte prosím „Sponzorský dar“
IBAN SK 28 7500 0000 0040 2402 3299

2.) Účasťou na Kvetinových dňoch 11.05.2019
A to konkrétne podporením benefičných stánkov MŠ Kátov na Kvetinových dňoch 2019. (Deti s rodičmi si budú predávať výrobky, ktoré za pomoci pani učiteliek vyrobili; Budete mať možnosť ochutnať čo naše deti raňajkujú; Takisto si môžete pochutnať na sladkom pečive našich babičiek; Nechať sa ostrihať, učesať, namaľovať…)

3.) Sponzorským darom v hotovosti
Kedykoľvek počas kalendárneho roka 2019 na obecnom úrade Kátov.

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomôžu zrealizovať tento cieľ.

Petra Štefková
Predsedníčka Občianskeho združenia Rodičov a Priateľov MŠ Kátov


.

Labková patrola