O tom, že občania z obce a okolia chcú aj v dobe DVD a videorekordérov klasické premietanie fi lmov zachovať, niet pochýb. Potvrdila to aj jedinečná akcia Návrat do kina Morava, ktorá sa u nás realizovala v roku 2005.

Návrat do Kina Morava 2005

Prvé kino nieslo názov Tatry a až do druhej svetovej vojny, kedy zaniklo, sídlilo na námestí u Prachára. Nadšenie pre film však bolo väčšie a tak vzniklo v priestoroch konzervárne druhé kino, ktoré bolo po prvý raz označené tabuľou ,,Kino“ a nieslo názov Morava. Atmosféru letného kina bolo možné zažiť na ihrisku. Kino Morava bolo napokon kvôli hygienickým problémom a nezáujmu obce a konzervárne zatvorené. História tretieho kina sa začala písať výstavbou nového Kino v Jánoch kultúrneho domu. Kino určitý čas nieslo označenie Pohraničník, neskôr sa premenovalo na kino Morava.

Pokus oživiť letné kino v Moravskom Svätom Jáne dopadol nad očakávanie. Posledné dva roky sa premietalo pod holým nebom pri kultúrnom dome v rámci akcie Svätojánske noci poriadané kultúrnym centrom my caffé. Premietania boli realizované projektorom, ktoré vlastní obecný úrad už od roku 2005, kedy ho zakúpili v rámci pokusu o digitalizáciu. Digitalizáciu kina by bolo možné dotiahnuť do konca drobnou úpravou v rámci kinosály a umiestnením premietacej skrinky do hľadiska. Dosiahne sa tak za pár korún možnosť premietať fi lmy z DVD dodané fi lmovými spoločnosťami. Znížia sa tak náklady na distribúciu filmov a obsluhu premietacieho stroja.

Stovky návštevníkov sa nám už do kina nepodarí prilákať, no podarí sa nám udržať viac ako osemdesiatročnú históriu kina.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024