Vo štvrtok 18. apríla zaopatrená sviatosťami zomrela vo veku nedožitých 92 rokov rodáčka z Malaciek, skautka Mária Harmaňošová – rodená Bakičová.

Mária Harmaňošová prežila v Malackách svoje detstvo, mladosť a prvé dotyky so skautingom. Navštevovala Základnú školu Dr. Jozefa Dérera, neskôr chodila do Dievčenskej školy rádu sv. Vincenta v Malom kaštieli. Po II. svetovej vojne sa ako 20-ročná vydala za doktora Harmaňoša zo Sniny, ktorého spoznala počas jeho štúdii v Bratislave. V Malackách žili spolu ešte 5 rokov a v roku 1952 sa odsťahovali do manželovho rodiska.

Minulý rok v lete boli niekoľkí členovia 69. zboru M. R. Štefánika Malacky Máriu Harmaňošovú navštíviť v Snine, kde žila v zariadení pre seniorov. Odovzdali jej pozdrav od zástupcov mesta Malacky, drobné spomienkové predmety a knihu o našom meste. S radosťou prijala aktuálne vydanie mestského dvojtýždenníka Malacký hlas a výročné skautské tričko zboru. Počas stretnutia sa rozhovorila o svojom detstve a rokoch prežitých v skautingu. Zároveň sa veľmi živo zaujímala o dianie v Malackách.

Zdroj: Malacky.sk


.

Je ok, ak nie si ok BSK