Vďaka súhlasu mestských poslancov s financovaním opravy strechy Mestského centra kultúry na Záhoráckej vo výške 24 240 eur sa po rokoch zlepšil stav budovy.

Aktuálne sú strešné práce vo finále.Dôvodom rekonštrukcie bolo opakované zatekanie budovy. Lokálne opravy sa ukázali ako neúčinné, pretože strecha vždy začala zatekať znovu. Problém vyústil až do havarijného stavu, pričom bol poškodzovaný interiér centra.

„Jestvujúca krytina – asfaltový šindeľ – bola zdegradovaná natoľko, že miesta zatekania ani nebolo možné určiť. Na základe tejto skutočnosti a cenovej dostupnosti  sme zvolili riešenie, pri ktorom sa na jestvujúcu krytinu inštaluje nová krytina z asfaltového šindľa,“ priblížil situáciu Marek Gašpar z Útvaru strategického rozvoja Mestského úradu v Malackách.

Strecha dostala novú krytinu po celej ploche. Okrem toho sa vymenilo oplechovanie a zatesnili sa miesta okolo strešných okien. Budova pôsobí estetickejšie, pretože dažďové žľaby a zvody sú nielen vyčistené, ale aj novo natreté. Riaditeľka MCK Jana Zetková sa teší, že zamestnanci už nebudú musieť riešiť nepríjemné zatekanie interiéru.

Ingrid Sochorová, Foto: Stanislav Osuský      


.

Osobnosti kraja BSK