Nová bilingválna (slovensko-anglická) detská akadémia vedená pedagogickým prístupom Marie Montessori sídliaca v Sekuliach hľadá z dôvodu navyšovania kapacity novú učiteľku.

Hľadáme trpezlivú, dôslednú a tvorivú učiteľku, ktorej samozrejmosťou je láskavý, rešpektujúci prístup k deťom a podpora túžby detí spoznávať svet okolo nich.

Podmienkou sú skúsenosti práce s deťmi predškolského veku a výhodou anglický jazyk na komunikatívnej úrovni.

Termín nástupu: júl
Miesto výkonu práce: Sekule
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Základná zložka mzdy (brutto): 800 eur + možné odmeny

Kontakt: Dominika Rusňáková (riaditeľka) 0948 508 334, info@montessoriacademy.sk

Cieľom montessori pedagogičky je snaha rozvinúť potenciál každého dieťaťa, viesť ich k schopnosti tvorivo a kriticky myslieť, byť aktívny, zodpovedný, čestný, samostatný, no tiež pracovať spolu v tíme a vzájomne sa rešpektovať. Poslaním našej výchovy a vzdelávania je vzbudiť u detí záujem a podnietiť v nich prirodzenú zvedavosť. Tak sa v nich vypestuje prirodzená túžba po vzdelaní.

O našej akadémii Montessori Academy Sekule
Celodenné vzdelávanie na princípoch montessori pedagogiky pre deti od 2 do 6 rokov (po individuálnej dohode je možné prijať aj mladšie dieťa), kde má dieťa slobodnú voľbu vybrať si činnosť a jej formu a čas.

Individuálny a rešpektujúci prístup k dieťaťu a jeho prirodzenému vývinu – “Pomôž mi, aby som to dokázal sám”.

Súčasťou prirodzeného prostredia je aj vonkajšie prostredie. Sídlime v priestrannom, slnečnom rodinnom dome v obci Sekule v blízkosti lesa, s veľkou a bezpečnou záhradou, ktorá umožňuje dieťaťu voľnosť pohybu, a v ktorej majú deti možnosť pestovať rastliny, ovocie a zeleninu.


Decká z mesta 1. kampaň