Obyvatelia Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) budú môcť svojím hlasom rozhodnúť o tom, ktoré projekty budú podporené z finančných prostriedkov krajskej samosprávy. Hlasovanie bude od 10. do 23. mája, informácie sú dostupné na www.tvorimekraj.sk.

Participatívny rozpočet sa dostal do fázy, keď navrhovatelia projektov verejne prezentovali svoje nápady a prešli prvou časťou rozhodovania – hodnotením projektov zo strany jednotlivých zástupcov Zastupiteľstva TTSK, Úradu TTSK a občianskej spoločnosti. “Projekty, ktoré splnili podmienky, sa budú uchádzať v hlasovaní o podporu obyvateľov kraja. Tí prostredníctvom online hlasovania s SMS overovaním budú môcť rozhodnúť o tom, ktoré projekty sa budú v rámci celého kraja realizovať,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Zástupcovia TTSK absolvovali 12 verejných stretnutí po celom kraji, kde v prvej fáze komunikovali s uchádzačmi o ich nápadoch a zámeroch a pomáhali s prípravou samotných projektov. Druhé kolo stretnutí sa venovalo verejnej prezentácii projektov a ich hodnoteniu zo strany členov deliberatívneho fóra pre daný okres. Poslednou fázou je samotné hlasovanie obyvateľov kraja. Na rok 2019 schválilo Zastupiteľstvo TTSK na projekt participatívneho rozpočtu sumu 250 000 eur.


.

3D filamenty 2023