V pondelok (6.5) sa v Smoleniciach na zámku uskutočnilo slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru Trnavského kraja pri príležitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána.

Jakub Pobuda, OR HaZZ v Skalici

Oceňovanie sa uskutočnilo za prítomnosti prezidenta Hasičského a záchranného zboru, pridelenca HZZ Českej republiky na Slovensku, predstaviteľov hasičov z Maďarskej a Českej republiky, zástupcov štátnej správy a samosprávy a ďalších ctených hostí, ktorí prijali pozvanie. Prezident Hasičského a záchranného zboru ocenil svedomitú a obetavú prácu hasičov Trnavského kraja medailami II. stupňa deviatim príslušníkom a III. stupňa sedemnástim príslušníkom. Do hodnosti kapitán boli mimoriadne povýšení piati príslušníci.

 • medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore II. stupňa:
  npor. Jozef Kráľ – OR HaZZ v Senici
  npor. Martin Macek, mjr. Štefan Škoda, npráp. Martin Valachovič – OR HaZZ v Skalici
 • medailu za službu v Hasičskom a záchrannom zbore III. stupňa:
  práp. Miroslav Horňák, npor. Ľubomír Žák – OR HaZZ v Senici
  práp. Jakub Pobuda – OR HaZZ v Skalici
 • mimoriadne do hodnosti kapitán boli dňom 1. mája 2019 povýšení:
  npor. Štefan Jaroš – OR HaZZ v Skalici

Spoločenskú udalosť trnavských hasičov sprevádzal detský spevácky zbor Hlohovčatá a Filip Fehér, ktorý zahral na husliach dve skladby. Na klavíri ho sprevádzala p. Baračková, vedúca detského speváckeho zboru Hlohovčatá.


.

Lapková patrola