Na Šťuvíku bolo opäť rušno. Pri príležitosti Dňa Zeme sa v lesoparku zišli žiaci 6. ročníkov všetkých základných škôl z mesta a študenti malackého gymnázia. Spoločne strávili predpoludnie plné vzdelávacích aktivít a zábavy na čerstvom vzduchu. Organizátori – mesto Malacky, Centrum voľného času v Malackách, Vojenské lesy a majetky SR, š.p., Chránená krajinná oblasť Záhorie, TEKOS, Malackí zberači a sponzor IKEA Industry Malacky – pripravili pre deti niekoľko stanovíšť s bohatým programom.

V rámci aktivít, ktoré zabezpečili zamestnanci Chránenej krajinnej oblasti Záhorie sa deti dozvedeli o zvieratkách žijúcich na Záhorí. V neďalekej mokradi pozorovali život drobných živočíchov a z rastlín, ktoré si natrhali v lesoparku, si vytvorili pestrý herbár. Nechýbal ani ježko, ktorý je už pravidelným návštevníkom Dňa Zeme.

O zaujímavý program sa postarali i Vojenské lesy a majetky SR. „Máme dve stanoviská. Na náučnom chodníku sa snažíme deťom vysvetliť, aký je rozdiel medzi ihličnatým a listnatým lesom, aké stromy sú typické pre Záhorie a ako vyzerajú jednotlivé druhy. Zároveň im ukážeme plochu, ktorá bola zničená veternou smršťou a ktorá sa následne nechala na prirodzený vývoj. Na druhom stanovišti ich učíme, aké dreviny máme v lese, ako prebieha rozmnožovanie, či ako vyzerajú semienka jednotlivých drevín,“ povedal Richard Hájek.

Malackí zberači pomáhali deťom pri zbere odpadu v lesoparku a zároveň pozývali všetkých prítomných na ďalšie nimi organizované zbery. Okrem toho pripravili stanovište, kde mohli žiaci nakresliť svoju predstavu znečistenej prírody a možných riešení.

IKEA pokryla problém triedenia odpadu. „Máme tu kopu smetia a triedime odpad. Ale sú tu veci, ktoré nie sú úplne jednoznačné. Takže po roztriedení sa rozprávame o pravidlách správneho triedenia,“ vysvetlila zástupkyňa IKEA Industry Malacky Dagmara Pellerová.

Nechýbali ani loptové a pohybové hry, ktoré do prírody jednoznačne patria. Po absolvovaní všetkých stanovíšť čakala na deti sladká odmena, chutné občerstvenie a isto i dobrý pocit z aktivít pre našu Zem.

Text: N. Bednáriková, foto: S. Osuský


.
Toto je čítané

Cyklotrasy v Malackách: Ako sa správať a nikoho neohroziť

Seriál o pravidlách cestnej premávky na cyklotrasách a v ich okolí pokračuje…

HAŠŠO 6/2024