Senica rozdelí z rozpočtu Fondu Pro Senica 101 000 eur organizáciám v meste. Rozhodli o tom na májovom zasadnutí mestskí poslanci.

Najvyššiu sumu získa FK Senica, ktorý z rozpočtu mesta dostane 80 000 eur. Hokejový klub 91 Senica si prilepší o 8 000 eur, Dobrovoľný hasičský zbor, Tenisový klub Senica, Záhorácke divadlo a Volejbalová mládež Senica získajú finančné prostriedky od 2 500 do 4 500 eur.

Rozpočet Fondu Pro Senica pre rok 2019 bol schválený vo výške 140 000 eur. Mestský úrad predložil návrh, aby na projekty nad 3000 eur bolo rozdelených 20 000 eur, na projekty do 3 000 eur 40 000 eur.

“Na základe projektov, ktoré sme na mestskom úrade prijali, je zrejmé, že rozpočet na malé projekty by si zaslúžil väčší finančný balík. Preto som sa rozhodol cez rozpočtové opatrenie primátora navýšiť sumu pre jednotlivé projekty,” uviedol primátor mesta Senica Martin Džačovský.

Podľa jeho ďalších slov získajú financie projekty, ktoré buď vôbec nedostali podporu z fondu, alebo dostali nižšiu sumu, o akú žiadali. “Od komisií som dostal všetky projekty, ktoré som si preštudoval. Väčšina je veľmi kvalitná, sú prospešné pre mesto. Vo viacerých prípadoch ide o projekty, ktoré nie sú jednorazové, ale poznajú ich občania už aj z minulých rokov,” doplnil Džačovský.

Komisie predkladajú projekty do 3 000 eur primátorovi. “Ak nebudú mať uchádzači dlh voči mestu, budem rozhodnutia komisií akceptovať,“ spresnil primátor.


.

INAT Rezanie laserom