Foto zo zápasu Kunov - Hradište 3:0.

Foto zo zápasu Kunov – Hradište 3:0.


.

BM: Ustekana sobota