V utorok (7.5.) sa uskutočnil VI. ročník jedinečného podujatia Študentská konferencia 2019. Išlo o inšpiratívne stretnutie študentov gymnázia, ktorí prezentovali odborné príspevky z ročníkových prác a zo stredoškolskej odbornej činnosti, spolu s úspešnými absolventmi gymnázia. Tí prezentovali odborné práce z profesionálnej praxe.

Študentské príspevky hodnotila Rada tútorov, odborníkov z oblasti PR a komunikácie, ktorá svojimi usmerneniami nabádala a motivovala študentov ku kvalitnejšiemu obsahu i forme a vytvorila tak skvelý medzigeneračný dialóg. Pozvanie do Rady tútorov prijala Lucia Vidanová, koordinátorka Vstúpne, n.o., poslankyňa MsZ Malacky a BSK, Stanislav Bellan, odborník na komunikáciu a PR a Alexander Richter, majiteľ spoločnosti Richter Rasen, Rakúsko.
Prezentácie študentov sa venovali obsahu soli v ľudskom organizme, čiernym dieram i analýze hudobnej štruktúry skladieb Tomáša Klusa, ďalšie práce sa venovali ľahkým opevneniam na Záhorí, dôležitosti strečingu pri silovom tréningu, ale študenti vytvorili aj aplikáciu pre android. Bývalí absolventi gymnázia sa venovali umelej inteligencii, motivácii, fyzioterapii i bezpečnosti používania mobilného telefónu. Inšpiratívnym vystúpením bola i prezentácia Alexandra Richtera, v ktorej sa venoval 100 ročnej tradícii rodinnej firmy.
Konferenciu možno opäť zhodnotiť ako podnetnú a motivačnú pre ďalšie úvahy  študentov pri sebavzdelávaní, sebarealizácii, ale aj pre ďalšie štúdium i prax v oblasti humanitných a prírodných vied. Zároveň dala možnosť členom zo študentského Mediatimu podujatie zorganizovať a zrealizovať, čo je neoceniteľná skúsenosť.
Študentský mediálny tím Spojenej školy sv. F. Assiského

.

INAT Rezanie laserom