Minulý rok sa podarilo ŠZŠ v spolupráci s CVČ Beťárik a nadáciou APPA zorganizovať charitatívne podujatie pre svojho žiaka s ťažkým postihnutím. Pre veľký úspech tohto podujatia sa naša škola rozhodla to skúsiť opäť.

Tento rok budeme pomáhať Ninke. Ninka je 15 ročné dievča s ťažkým mentálnym postihnutím a dochádza do našej školy z obce Borský Mikuláš. Práve v tejto obci sa uskutoční v sobotu 25.5. nami zorganizované kultúrno – športovo – gastronomické podujatie.

Cieľom tohto podujatia je finančne podporiť Ninku na zakúpenie kompenzačnej pomôcky – parapódia a rehabilitácie. Tieto by mali pomôcť Ninke postaviť ju opäť na nohy a tým jej skvalitniť život. 

Okrem Ninky sa môžete tešiť na bohatý kultúrny program. Pozrieť si môžete vystúpenia detí zo ZUŠ Šaštín – Stráže, ZUŠ Kúty, country kapelu ZMRK z Moravského sv. Jána, SLZA Borský Mikuláš, talentované saxofonistky Melanie Theresa Beňková a Aneta Pavlíková a veľa ďalších hostí. Deti poteší pripravený kolotoč, jazda na poníkoch, cukrová vata, zdobenie tortičiek. Všetkých Vás srdečne pozývame.

Ľubica Kochová


.

BM: Ustekana sobota