Okolo Pezinskej ulice v Malackách sa pohybujú stavebné mechanizmy a na mieste starej Píly je už čulý ruch – to sú neklamné znaky, že sa začala výstavba záchytného parkoviska.

Záchytné parkovisko Malacky

Prvým krokom je príprava a spevnenie podložia, súbežne s tým energetici pripravujú chráničku na káble vysokého napätia, ktoré je vedené cez areál. Zabezpečenie kabeláže je nevyhnutnou podmienkou na začatie vlastných prác.

Ako nás informoval zástupca dodávateľskej spoločnosti MBM-GROUP Jaroslav Macoszek, ani súčasné dažde neovplyvňujú harmonogram: Práce budeme prispôsobovať počasiu. Na budúci týždeň začneme výkop kanalizácie. Pôjdeme postupne a opatrne: koľko potrubia položíme, toľko musíme zasypať.“ 

Projekt Zvýšenie kapacity prestupného terminálu IDS v meste Malacky prostredníctvom vybudovania záchytného parkoviska P&R je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu v celkovej sume 818 548,82 €. Mesto Malacky projekt spolufinancuje vo výške 5 %, čo predstavuje sumu 43 081,52 €. Záchytné parkovisko by malo byť hotové v lete.

Ľubica Pilzová, Malacky.sk


.
Toto je čítané

Senickí dôchodcovia sa stretli na výročnej schôdzi

Na výročnej členskej schôdzi Miestnej organizácie JDS Senica sa v dome kultúry…

BM: Ustekana sobota