Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) dnes vyhlásil  pre okres Senica 3.stupeň a pre okres Skalica 2. stupeň nebezpečenstva povodní z trvalých dažďov.

Ilustračné foto: hraničný prechod Hohenau – Moravský Sv. Ján (r. 2015)

Okres Senica

Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa
Stupeň: 3. stupeň 
Výstraha aktualizovaná: 22.05.2019 15:44 
Trvanie výstrahy: od 22.05.2019 15:45 do 23.05.2019 08:00
Výstraha:  Vzhľadom na súčasné a aj ďalšie predpokladané zrážky očakávame výrazný vzostup vodných hladín.

 

Okres Skalica

Druh výstrahy: Povodeň z trvalého dažďa
Stupeň: 2. stupeň 
Výstraha aktualizovaná: 22.05.2019 09:30 
Trvanie výstrahy: od 22.05.2019 15:00 do 23.05.2019 15:00
Výstraha:  Vzhľadom na súčasné a aj ďalšie predpokladané zrážky očakávame na tokoch vzostup až výrazný vzostup vodných hladín s možnosťou dosiahnutia a prekročenia hladín zodpovedajúcich SPA.

 

Výstraha je:
a) Informácia o predpokladanom výskyte nebezpečného úkazu (povodeň), resp. limitnom prvku (SPA)
b) Informácia o výskyte nebezpečného úkazu, limitného prvku pri predpoklade jeho ďalšieho trvania

1. Stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý môže spôsobiť relatívne malé nebezpečenstvo, škody na majetku menšieho rozsahu. Môže sa vyskytnúť aj niekoľkokrát do roka.

2. Stupeň výstrahy upozorňuje na jav , ktorý nie je bežný, môže ohroziť ľudskú činnosť, spôsobiť škody na majetku a môže sa vyskytovať zriedkavo.

3. Stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý svojou intenzitou vážne ohrozuje aktivity človeka a môže spôsobiť škody veľkého rozsahu. Vyskytuje sa veľmi zriedkavo.

 

Nebezpečenstvo povodne je situácia charakterizovaná najmä

a) možnosťou výskytu extrémnych zrážok, náhleho topenia snehu alebo rýchleho stúpania hladín vo vodných tokoch,

b) dlhotrvajúcimi výdatnými atmosférickými zrážkami a následným zvýšeným odtokom vody,

c) zvýšeným odtokom vody z topiaceho sa snehu,

d) rýchlym stúpaním hladiny vody alebo prietoku vo vodnom toku, pri ktorom sa očakáva dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity,

e) vznikaním prekážky, ktorá obmedzuje plynulé prúdenie vody v koryte vodného toku, na moste, priepuste alebo na povodňou zaplavovanom území,

f) nebezpečným chodom ľadov s potenciálnou možnosťou vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy,

g) poruchou alebo haváriou na vodnej stavbe alebo na hydroenergetickej stavbe na vodnom toku.

 

Zdroj: shmu.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024