Cez dočasný most ponad Malinu, ktorý vyrástol pri vjazde do Malaciek od diaľnice D2 a Perneka, prešli v pondelok ráno 20. mája prvé autá. Začala tak naplno fungovať náhradná obchádzková trasa. Jej výstavbu si vyžiadala rekonštrukcia pôvodného mosta, ktorý je jediným priamym napojením Malaciek na diaľničnú sieť.

Foto: Stanislav Osuský

Diaľničný most slúži vodičom od roku 1976 a napriek pravidelnej údržbe je už na hranici svojej životnosti. Podľa posledných oficiálnych údajov z roku 2015 po ňom denne prešlo 15 tisíc vozidiel. Je teda celkom reálne, že ich aktuálny počet sa blíži k číslu 20 tisíc. „Regionálne cesty Bratislava ako správca ciest II. a III. triedy v Bratislavskom kraji pravidelne vykonávajú prehliadky ciest a mostov. Na tomto moste sa robili bežné opravy a údržba. Keďže ide o dopravne najzaťaženejší vstup do okresného mesta Malacky, dozrel čas na jeho opravu,vysvetlil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba.

Koľko a čo za to
Vlastníkom komunikácie je BSK, ktorý opravu financuje zo svojho rozpočtu. Náklady sú približne 1,4 milióna €. Rekonštrukcia bude v praxi znamenať kompletnú výmenu nosnej konštrukcie a zvršku mosta vrátane vytvorenia mostných uzáverov, úpravy záverových múrikov a prechodových dosiek na koncoch mosta. Okrem toho sa opravia aj priľahlé úseky vozovky. Pôvodné piliere zostanú čiastočne zachované a po určitých stavebných úpravách budú podopierať nový most. „Väčšinu prác by sme chceli urobiť počas letných prázdnin. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je 31. august. Potom by sa doprava mala vrátiť na pôvodnú trasu, časť obchádzky sa rozoberie a okolie sa upraví do pôvodného stavu,“ informoval Martin Samek zo spoločnosti Regionálne cesty Bratislava. Malacky sú ťažko skúšané. Vlani sa kompletne rekonštruoval diaľničný privádzač v meste, ešte predtým sa opravoval nadjazd do centra. Dopravných obmedzení sme si teda užili veľa, avšak všetko sa robí pre bezpečnosť dopravy. Navrhované riešenie dopravy počas rekonštrukcie považujem za optimálne a verím, že vozidlá budú týmto úsekom prechádzať bez komplikácií,“ povedal viceprimátor Milan Ondrovič.

Pomohol starý klenbový most
O rekonštrukcii mosta ponad Malinu sa začalo uvažovať približne pred štyrmi rokmi. Bolo niekoľko možností, ako ju zrealizovať, napríklad opravovaním po častiach a striedavým presmerovaním dopravy do jedného pruhu. Tu ale hrozilo riziko, že pri červenej na vstupe do mesta by sa mohli tvoriť kolóny až na diaľnicu. Vylúčená bola i možnosť, že by sa táto časť Malaciek úplne uzavrela pre dopravu. Ide totiž o jediné priame napojenie mesta na diaľničnú sieť a okrem toho, jeden vjazd do mesta je uzavretý kvôli rekonštrukcii cesty na Rohožník. Ako optimálne riešenie sa preto zvolilo postavenie dočasného obchádzkového mosta v tesnej blízkosti vjazdu do mesta. Ako základ poslúžil starý a nevyužívaný klenbový most, ktorý spájal Malacky a Pernek ešte pred postavením diaľnice.

Všetky dopravné smery zostali zachované, avšak vodiči musia byť pripravení aj na prípadný mierne pomalší prejazd. Veľa závisí od správania sa vodičov, preto všetkých prosíme o vzájomnú ohľaduplnosť.

Ľubica Pilzová/BSK, foto: S. Osuský


.
Toto je čítané

Zdieľané bicykle v Senici za mesiac fungovania aktívne využilo vyše 1000 ľudí

Po mesiaci fungovania systému zdieľaných bicyklov v Senici aktívne využíva bikesharing viac…

20 rokov