FOTO Zo zápasu Koválov - Čáry 1:4.

FOTO Zo zápasu Koválov – Čáry 1:4.


.

BM: Ustekana sobota