Železnice Slovenskej republiky budú v sobotu (1.6.), v čase od 8:00 do 13:40, realizovať výlukové práce v úseku Senica – Šajdíkove Humence a v nedeľu (2.6.) v čase od 7:55 do 13:40 v úseku Jablonica – Senica.

Ilustračné foto

Počas výluky budú zamestnanci ŽSR zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu Eltra v rámci zákazky s názvom “Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa”. V priebehu výluky sa budú odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK. V náhradnej autobusovej doprave nie je k dispozícii preprava imobilných cestujúcich a bicyklov.


.

Labková patrola