Prinášame novú rubriku “Ekoporadňa o životnom prostredí”. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

  • Aký význam majú recyklačné symboly a značky na obaloch výrobkov?
    Katarína (Hlboké)

Recyklačné symboly sa nachádzajú na obaloch výrobkov, poprípade priamo na výrobkoch a sú určené na ich materiálovú identifikáciu. Sledovaním týchto značiek si môžeme uľahčiť rozhodovanie, do akej nádoby na triedený zber máme výrobok vhodiť a tým umožniť jeho následnú recykláciu. Trojuholník zo šípok predstavuje, že obal je možné zhodnotiť. Súčasťou značky je označenie materiálu, z ktorého sa obal vyrobil. Označenie materiálu môže byť znázornené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok alebo kombináciou týchto spôsobov.

Materiály z plastov: ∆ 1 PET (polyethylentereftalát), 2 PE – HD (polyethylen s vysokou hustotou), 3 PVC (polyvinylchlorid), 4 PE – LD (polyethylen s nízkou hustotou), 5 PP (polypropylen), 6 PS (polystyren), 7 – 19 O (ostatné plasty);

Materiály z papieru: ∆ 20 PAP (vlnitá lepenka), 21 PAP (hladká lepenka), 22 PAP (papier), 23 – 39 PAP (ostatný papier);

Materiály z kovu: ∆ 40 FE (železo), 41 ALU (hliník), 42 – 49 O (ostatné kovy);

Materiály z dreva: ∆ 50 FOR (drevo), 51 FOR (korok), 52 – 59 FOR (ostatné drevo);

Materiály z textílie: ∆ 60 TEX (bavlna), 61 TEX (vrecovina, juta), 62 – 69 TEX (ostatné textílie);

Materiály zo skla: ∆ 70 GL (číre sklo), 71 GL (zelené sklo), 72 GL (hnedé sklo), 73 – 79 GL (ostatné sklo);

Kompozitné materiály: ∆ 80 C/PAP (papier a lepenka + rôzne kovy), 81 C/PAP (papier a lepenka + plast), 82 C/PAP (papier a lepenka + hliník), 83 C/PAP (papier a lepenka + oceľový pocínovaný plech), 84 C/PAP (papier a lepenka + plast a hliník tetra pak), 85 C/PAP (papier a lepenka + plast + hliník + oceľový pocínovaný plech), 86 – 89 C/PAP (viacej materiálov), 90 (plast + hliník), 91 (plast + oceľový pocínovaný plech), 92 (plast + rôzne kovy), 93 a 94 (ďalšie materiály), 95 (sklo + plast), 96 (sklo + hliník), 97 (sklo + oceľový pocínovaný plech), 98 (sklo + rôzne kovy), 99 (ostatné materiály).

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.

INAT Rezanie laserom