Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Skalici v pondelok slávnostne uviedli do galérie lekárskych osobností nemocnice Pavla Straussa.

MUDr. Pavol Strauss (* 30. augusta 1912 – † 3. júna 1994)

Slávnostné uvedenie do galérie vrátane odhalenia pamätnej tabule a podobizne doktora Straussa sa uskutočnilo pri príležitosti 25. výročia úmrtia lekára. “Strauss pôsobil v skalickej nemocnici v rokoch 1946 až 1956 ako primár a riaditeľ, vykonávajúci na vtedajšiu dobu priekopnícke chirurgické zákroky,” uviedla Martina Plášková, ktorá je poverená komunikáciou za FNsP Skalica.

“Vytvorenou galériou vzdávame úctu a vďaku významným osobnostiam, ktoré sa podieľali na rozvoji našej nemocnice, rešpektovaným lekárom vo svojich odboroch, ktorí položili pevné základy v starostlivosti o zdravie občanov nášho regiónu. Zároveň tvorili a predznamenávali odborný vývoj v medicíne a pristupovali k druhým s rešpektom i pokorou,” doplnil predseda predstavenstva FNsP Ivan Uhliarik.

Ako ďalej doplnil, Strauss predbehol ako lekár dobu o niekoľko desaťročí. “Ani jeho predčasné ukončenie pôsobenia v skalickej nemocnici nedokázalo potlačiť jeho odborný prínos. Zanechal nám v svojej literárnej tvorbe stále aktuálny morálny a ľudský odkaz,” doplnil predseda predstavenstva.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, patrí k nemocniciam nadväzujúcim na stáročné tradície liečebnej starostlivosti. Už v roku 1431 dedičný pán Beckova Štibor zo Štiboríc zriadil v slobodnom kráľovskom meste Skalica prvý špitál. V roku 1796 rehoľa Milosrdných bratov získala od mesta prostriedky a založila nemocnicu s lekárňou.


.
Toto je čítané

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici vystavuje sklárka a keramikárka Lucia Langová

Vo Vitríne výtvarného umenia v Skalici prezentuje svoju tvorbu sklárka a keramikárka…

20 rokov