Osudným sa v stredu (5.6.) stalo stavanie hniezda pre bociana v Sekuliach. Západoslovenská distribučná zareagovala na podnet obyvateľa a urobí uprávu tak, aby bolo zabránené ďalším úhynom.

Foto: Pavol Holenka

Stalo sa čoho som sa obával jedného bociana zabil prúd, keď deti chodili zo školy. Momentálne sú tam daľší dvaja. Je možné tam naištalovať ochranu skôr ako bude neskoro?” napísal Jáňan Pavol na Západoslovenskú distribučnú a. s. (ZDIS).

Tá začala situáciu riešiť. “Kontaktovali sme pracovníkov prevádzky ohľadom odstránenia uhynutého bociana priamo na transformátore a zabezpečenia trafostanice, aby k podobným úhynom už nedošlo.” odpísala Daniela Vavrovičová
Reprezentantka zákazníckych služieb ZDIS.

Bociana odstránili v piatok (7.6.) a na tento týždeň majú naplánované ošetrenie tak, aby bolo zabránené ďalším úhynom.


.

Labková patrola