Folklórna spevácka skupina „Kuklovjanky“ tento rok oslavuje 45. výročie vzniku. Počas svojej existencie slávila nejeden úspech. Či to bolo na okresných súťažiach, krajských súťažiach, ale postúpili aj na celoslovenské súťaže.

Precestovala celú bývalú Československú republiku od Prahy až po Východnú. V Prahe vystupovala v Paláci kultúry na celosvetovom zjazde Červeného kríža, spolu s dychovou hudbou „Kuklovjanka“. Okrem toho šírila dobré meno svojej vlasti aj za hranicami Slovenska, v Švajčiarsku, Rakúsku a v Poľsku. Jej najstarší člen – harmonikár, p. Tomáš Malcovič, v tomto roku oslávil  80. narodeniny.

 

Na tento rok pripadá aj „10. výročie“ Hornozáhoráckeho spievania.

Hornozáhorácke spievanie vzniklo v r. 2008 in memoriam, na počesť člena skupiny a zakladateľa dychovej hudby „Kuklovjanka“ p. Ladislava Pribylu.

Tieto podujatia môžeme realizovať vďaka výraznej podpore  Obce Kuklov, p. starostu Mgr. Dušana Hrica, Záhorského osvetového strediska Senica, finančnej podpore Trnavského samosprávneho kraja a za neúnavnej pomoci všetkých členov kultúrneho spolku KUKLOVJANÉ.

Všetkým patrí úprimná vďaka.

Václavka Malcovičová – vedúca folklórnej skupiny KUKLOVJANKY


.

INAT Rezanie laserom