Malacky si aj vlani udržali vysoký kredit v práci s portálom Odkaz pre starostu. Spomedzi samospráv do 20 tisíc obyvateľov naše mesto zvíťazilo v hodnotení komunikácie s občanmi a v hodnotení riešenia podnetov skončilo tretie.

Ocenenie za Malacky prevzala prednostka mestského úradu Ľubica Čikošová. Symbolickú cenu za prácu s Odkazom pre starostu – Zlaté vedro – udeľuje mimovládna organizácia Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.  „Odkaz pre starostu je pre nás veľmi dôležitý a efektívny nástroj, pretože vďaka nemu vieme, čo našich obyvateľov trápi. Zároveň sa tešíme z poznania, že Malačania sú vnímaví, majú záujem o veci verejné a chcú sa vo svojom meste dobre cítiť,“ povedala prednostka MsÚ Malacky Ľ. Čikošová.

Pomocou portálu odkazprestarostu.sk môžu obyvatelia samospráve nahlasovať problémy vo verejnom priestore. Projekt funguje od roku 2010, momentálne je doň zapojených viac ako 130 samospráv po celom Slovensku. Za ten čas prišlo na portál okolo 58 tisíc podnetov. Malacky sa pripojili začiatkom roka 2016 a spolu eviduje takmer dvetisíc podnetov. Najviac pripomienok od verejnosti v Malackách sa týka ciest a chodníkov, zelene a životného prostredia, dopravného značenia, mestského mobiliáru a verejného poriadku.

Samosprávy pod 20 tisíc obyvateľov – komunikácia:

  1. Malacky
  2. Púchov
  3. Stupava

Samosprávy pod 20 tisíc obyvateľov – riešenie podnetov:

  1. Senec 
  2. Púchov
  3. Malacky

 

Text a foto: Ľ. Pilzová


.

Lapková patrola