Investíciu vo výške 450-tisíc eur obnášala výstavba novej príjazdovej cesty, nákladnej vrátnice a nového parkoviska pre kamióny. Prevádzka bola spustená začiatkom júna. Výsledkom je zlepšenie dopravnej situácie v priemyselnej zóne v Skalici.

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť dopravnú situáciu na veľmi vyťaženej komunikácii v centre priemyselnej zóny. „Najmä v čase ukončenia rannej zmeny v našom a v susednom závode, tam bola každý deň komplikovaná premávka,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti Protherm Production, Peter Kuba. Závod sa preto rozhodol kamióny smerujúce do spoločnosti odkloniť na inú, novo-vybudovanú cestu. „Výsledkom je odľahčenie starej križovatky a viditeľné zlepšenie dopravnej situácie,“ dodáva P. Kuba.

 

Nová cesta aj parkovisko

Príjem všetkého materiálu a tovaru, ktorý prichádza do výrobného závodu predstavuje asi 60 kamiónov denne. V exponovaných časoch pohyb nákladnej dopravy komplikoval už tak napätú situáciu v priemyselnej zóne. Príjem materiálu za posledné roky postupne narastal aj vďaka tomu, že v Protherm Production viackrát zásadne rozšírili výrobu. V roku 2018 závod vyrobil 560-tisíc kotlov a zariadení na prípravu teplej vody. V tomto roku trend narastajúcej výroby pokračuje, Protherm Production plánuje vyrobiť viac ako 600-tisíc produktov. Vybudovanie novej nákladnej vrátnice pre príjem materiálu určeného do výroby sa preto ukázalo ako ideálne riešenie.

Nákladná doprava je presmerovaná vedľa logistického centra East Hub, nachádzajúceho sa zhruba o 300 m ďalej od starej križovatky. Od roku 2013 je East hub distribučno-logistickým centrom tejto skupiny pre strednú a východnú Európu, s rozlohou viac ako 12 000 m2 a strategickým významom. East Hub distribuuje produkty na vykurovanie a prípravu teplej vody, ktoré sú vyrábané vo všetkých výrobných závodoch skupiny Vaillant Group. „Najviac produktov z logistického centra East Hub exportujeme do Ruska, Poľska, Česka, Maďarska, Slovenska, Rumunska a tiež do krajín, kde nemá Vaillant Group priame zastúpenie,“ vysvetlil Peter Kuba. Najväčší podiel na expedícii majú závesné kondenzačné kotly, čo je dané predovšetkým štruktúrou trhov, ktoré závod zásobuje.


KDH Caroline Liskova