Investíciu vo výške 450-tisíc eur obnášala výstavba novej príjazdovej cesty, nákladnej vrátnice a nového parkoviska pre kamióny. Prevádzka bola spustená začiatkom júna. Výsledkom je zlepšenie dopravnej situácie v priemyselnej zóne v Skalici.

Cieľom tohto projektu bolo zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť dopravnú situáciu na veľmi vyťaženej komunikácii v centre priemyselnej zóny. „Najmä v čase ukončenia rannej zmeny v našom a v susednom závode, tam bola každý deň komplikovaná premávka,“ vysvetlil riaditeľ spoločnosti Protherm Production, Peter Kuba. Závod sa preto rozhodol kamióny smerujúce do spoločnosti odkloniť na inú, novo-vybudovanú cestu. „Výsledkom je odľahčenie starej križovatky a viditeľné zlepšenie dopravnej situácie,“ dodáva P. Kuba.

 

Nová cesta aj parkovisko

Príjem všetkého materiálu a tovaru, ktorý prichádza do výrobného závodu predstavuje asi 60 kamiónov denne. V exponovaných časoch pohyb nákladnej dopravy komplikoval už tak napätú situáciu v priemyselnej zóne. Príjem materiálu za posledné roky postupne narastal aj vďaka tomu, že v Protherm Production viackrát zásadne rozšírili výrobu. V roku 2018 závod vyrobil 560-tisíc kotlov a zariadení na prípravu teplej vody. V tomto roku trend narastajúcej výroby pokračuje, Protherm Production plánuje vyrobiť viac ako 600-tisíc produktov. Vybudovanie novej nákladnej vrátnice pre príjem materiálu určeného do výroby sa preto ukázalo ako ideálne riešenie.

Nákladná doprava je presmerovaná vedľa logistického centra East Hub, nachádzajúceho sa zhruba o 300 m ďalej od starej križovatky. Od roku 2013 je East hub distribučno-logistickým centrom tejto skupiny pre strednú a východnú Európu, s rozlohou viac ako 12 000 m2 a strategickým významom. East Hub distribuuje produkty na vykurovanie a prípravu teplej vody, ktoré sú vyrábané vo všetkých výrobných závodoch skupiny Vaillant Group. „Najviac produktov z logistického centra East Hub exportujeme do Ruska, Poľska, Česka, Maďarska, Slovenska, Rumunska a tiež do krajín, kde nemá Vaillant Group priame zastúpenie,“ vysvetlil Peter Kuba. Najväčší podiel na expedícii majú závesné kondenzačné kotly, čo je dané predovšetkým štruktúrou trhov, ktoré závod zásobuje.


.

20 rokov