Foto zo zápasu Prietrž - Košariská. V súboji domáci Ondrej Ilčík s kapitánom hostí Štefanom Konrádom.

Foto zo zápasu Prietrž – Košariská. V súboji domáci Ondrej Ilčík s kapitánom hostí Štefanom Konrádom.


.

Osobnosti kraja BSK