Všetko je nanič!  To je zlé… opäť to nevyšlo… chyba….  Aj vy sa vo svojom okolí stretávate pomerne často  s negatívnymi komentármi a hodnoteniami? Aj vy pravidelne vidíte, čítate, vnímate negatívne správy na sociálnych sieťach?

Človek má pocit, že je všetko zlé, že sa nič nedarí, že sa vlastne ani nič neoplatí robiť, lebo to aj tak dopadne zle… Nebude  to k ničomu… Žiadna zmena sa nebude konať… Skepsa je skôr typická pre starších, ale zdá sa, že preniká aj medzi mladšie ročníky… Tak sme si všimli aj  u nás na Humanuske.  A  rozhodli sme sa s tým niečo urobiť.  Pedagógovia SSOŠ Via Humana sa zúčastnili odborného seminára Štartér, ktorý bol zameraný na dobrovoľníctvo a  zvyšovanie angažovanosti mladých v spoločnosti.

Pointa? Chceli sme, aby mladí ľudia, v našom prípade študenti SSOŠ Via Humana, nezostali len pri kritizovaní a negatívnom hodnotení toho, čo v ich živote a  v spoločnosti nefunguje. Podľa nás je dôležité, aby mladí ľudia aktívne menili svoj život, blízke  okolie i svet k lepšiemu, podľa svojich predstáv. Veď budúcnosť sa tvorí v prítomnosti, tak prečo  nezačať už dnes?

Dôležitým cieľom bola podpora a neformálne vzdelávanie mladých lídrov, aby sami dokázali udržiavať aktivitu a iniciatívu ostatných ľudí a stali sa nositeľmi myšlienky hrdinskej cesty.

V prvej fáze  tejto aktivity absolvovali Mgr. Lucia Macháčková, Mgr. Blažena Rybárová a Mgr. Katarína Tomišová odborný seminár Štartér, kde sa oboznámili zaujímavým spôsobom o koncepte Cesty hrdinu ako základnej filozofie  v angažovanosti mladých na veciach verejných. V druhej fáze preškolili 20 dobrovoľníkov,  študentov SSOŠ Via Humana,  v oblasti projektovej logiky a manažmentu. Študenti si vytvorili vlastné projekty, ktorými chceli reálne zlepšiť / skvalitniť svoje blízke okolie. Nápady, chuť a elán nechýbali.

Študenti vypracovali projekty:

  • Zbierka pre útulok spojená s úpravou školského volejbalového ihriska,
  • Memories – zhmotnenie spomienok na absolventov školy,
  • Nature Friendly – výsadba rastlín a vytvorenie búdok pre vtáčiky v spolupráci so ZŠ Štvorlístok Skalica,
  • Chillout zóna – vytvorenie oddychových priestorov pre študentov v priestoroch školy.

Študenti krok za krokom realizovali svoje nápady, prekonávali rôzne prekážky. Stretli sa s byrokraciou, ale i ochotou mnohých ľudí a inštitúcií. Pochopili, že ak chcú meniť svet, treba veľkú dávku odvahy, trpezlivosti, pochopenia, spolupráce, tímového ducha. Všetci svoje projekty v rámci  svojich možností  naplnili. Pochopili, že úspechom nebola len samotná realizácia, ale i  získanie schopností a zručností, ktoré môžu využiť vo svojom ďalšom profesijnom i osobnom živote.

Naši študenti / dobrovoľníci už majú skúsenosť i vedomosť, že svet zmeniť môžu… Vedia, že musia začať od seba. Vedia, že to nie je „zadarmo“, ale výsledok za to stojí. Lepší svet, lepšia budúcnosť pre nás i ďalšie generácie.

Katarína Tomišová


.
Toto je čítané

Na brehu Moravy pri Malých Levároch vracajú život mokradiam

Zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti a nadmerným obhospodarovaním krajiny najmä po 2. svetovej vojne,…

BM: Ustekana sobota