Zľava: Mária Ullerová, Mirka Zíšková a Mária Truissard


.

Osobnosti kraja BSK