Zo štyroch liniek mestskej hromadnej dopravy zostanú čoskoro iba tri. K 1. júlu tohto roka úplne končí prevádzka linky D. Jej zavedenie v septembri 2017 podporilo mesto, aby tak vyšlo v ústrety výrobným prevádzkam v priemyselnom parku.

Linka vykazovala veľmi nízke, až takmer nulové počty cestujúcich, keďže spoločnosti v priemyselnom parku poskytujú svojim zamestnancom zmluvnú prepravu. Vedenie mesta sa opakovane obrátilo na spoločnosti s ponukou spolufinancovania. Keďže neprišlo k dohode, vedenie mesta sa rozhodlo celú linku D vypustiť,“ vysvetľuje situáciu primátor Juraj Říha.

Na ostatných linkách A, B a C evidujeme zvyšujúce sa počty cestujúcich. Od septembra bude pripravená ich úprava. Cieľom revízie spojov po dvoch rokoch prevádzky je vyhovieť požiadavkám verejnosti a zlepšiť finančnú udržateľnosť MHD. „Bude potrebné veľké stretnutie za účasti zástupcov Slovak Lines a mestských poslancov, aby sme zmeny stihli zakomponovať k druhému polroku tohto roka. Konečná hodnota zmluvného objemu prepravy by sa mala blížiť k sume 130 až 140-tisíc € ročne. Z tohto dôvodu dostaneme od Slovak Lines ucelené údaje a počty cestujúcich za jednotlivé linky a spoje,“ doplnil viceprimátor Milan Ondrovič.

Ako sme sa dozvedeli, existujú pochybnosti o správnom vykazovaní cestovného z predplatených kariet na území mesta. Preto sa uskutoční kontrola úhrad systému Bratislavskej integrovanej dopravy.

-lp-/-otano-

 


.
Toto je čítané

Seničania podpisujú petíciu proti prevádzke na spracovanie plastového odpadu

Petíciu proti podnikateľskému zámeru spoločnosti SETECO, s. r. o. vybudovať v Senici…

BM: Ustekana sobota