Sekuľčania sa vzbúrili proti výstavbe logistického parku v Mlákach. Výrazná väčšina obyvateľov podpísala petíciu, v ktorej žiada obecné zastupiteľstvo obce Sekule, aby zachovali v územnom pláne oblasť Mláky ako rekreačnú oblasť a zabránili jej premene na priemyselnú zónu.

Koláž: Mapio.net, 123rf.com

„Radšej športovo-rekreačné investície ako priemyselné parky,“ povedala v marci 2007 pre denník Pravda bývalá starostka Pavla Maxianová. Prišla však kríza a plány nového vlastníka Mlák na výstavbu golfového rezortu nevyšli. Akciová spoločnosť Majetkový holding hľadala viacero možností, ktoré počítali s využitím oblasti na rekreáciu. Všetky boli bez úspechu.

Posledný projekt však vyvolal v Sekuliach vlnu odporu občanov. Časť oblasti Mlák by sa mala zmeniť na logistické centrum s výjazdom za obcou pri poľovníckej chate. 

Súhlas na začatie procesu zmeny územného plánu dalo bývalé zastupiteľstvo. “Na základe uvedenej žiadosti obec prijala uznesenie č. 270 zo dňa 26.09.2018 a dala súhlas so začatím procesu obstarávania Územného plánu obce Sekule,” povedal pre týždenník Záhorák starosta obce Adrián Krajčír.

Majetkový Holding prezentoval Sekuľčanom svoj zámer na stretnutí v kultúrnom dome (21.6.2019)

1085 Sekuľčanov (75% oprávnených voličov) sa rozhodlo podpísať petíciu, v ktorej žiada poslancov, aby zachovali v celej oblasti Mlák súčasný územný plán, ktorý počíta s rekreáciou. Túto petíciu odovzdajú v stredu (26.6.) poslancom na verejnom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome. Desiatky obyvateľov sa plánujú zúčastniť zastupiteľstva a vypočuť si názor poslancov na petíciu. O samotnej zmene územného plánu sa rokovať zatiaľ nebude.

Logistické centrum o veľkosti 40 hektárov (70 futbalových ihrísk) zasiahne nielen Sekule, ale aj okolité obce, keď nemalá časť zo stoviek kamiónov a osobných áut bude denne prechádzať aj cez ne.


.

INAT Rezanie laserom