Obchvat obce Jablonica je zaradený v investičnom pláne Slovenskej správy ciest (SSC) v rámci stavby I/51 Senica – Jablonica – Trstín, 2. stavba – obchvat Jablonice.

SSC dala v roku 2017 vypracovať štúdiu realizovateľnosti s názvom I/51, I/61 Hranica SR/ČR – Holíč – Senica – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou. “Jej cieľom bolo navrhnutie technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/51 a I/61 od hranice s Českou republikou až po Hrnčiarovce nad Parnou, vyhodnotenie už navrhnutých trás, prípadne doplnenie variantov a ich zhodnotenie,” uviedla hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

Slovenská správa ciest má v investičnom pláne zaradený projekt I/51 Senica – Jablonica – Trstín, ktorý je rozdelený na štyri stavby. V súčasnosti je zo strany SSC zabezpečovaná príprava projektovej dokumentácie na prvú stavbu, a to obchvat mesta Senica, ktorý má na tomto ťahu najväčšiu prioritu.

Štúdia realizovateľnosti odporučila realizáciu obchvatu obce Jablonica až v dlhodobom výhľade. “Štúdia realizovateľnosti vo výsledku nepreukázala opodstatnenosť realizácie obchvatu obce Jablonica. Meraná intenzita dopravy na úseku cesty I/51 prechádzajúcim obcou preukázala 6280 až 7470 vozidiel za 24 hodín, z toho 1640 až 1690 vozidiel nad 3,5 tony, čo v súčasnosti kapacitne predstavuje vyhovujúcu funkčnú úroveň,” doplnila hovorkyňa SSC.


.

Osobnosti kraja BSK