Aktualizácia stavu prírodných a umelých kúpalísk počas kúpacej sezóny 2019 po poslednej kontrole Úradu verejného zdravotníctva SR – 26. týždeň.

Foto: Jakub Matejovič, Záhorí.sk

Prírodné kúpaliská a prírodné vodné plochy

V 26. týždni je na základe odberov vzoriek vyhovujúca kvalita vody na kúpanie na prírodnom kúpalisku RO Kunovská priehrada Sobotište a na prírodných jazerách v Malých Levároch a Plaveckom Štvrtku a takisto na štrkoviskách Sekule a Gbely Adamov. Oproti minulému roku vyhovuje aj kvalita vody v rekreačnej oblasti Gazárka Šaštín Stráže.

Umelé kúpaliská

Povolenie na prevádzku malo na konci 26. týždňa Letné kúpalisko Malacky, Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica a do prevádzky bolo uvedené Mestské kúpalisko Senica.

Úrad verejného zdravotníctva SR pravidelne kontroluje umelé a prírodné kúpaliská, ktorých prevádzkovatelia požiadali o začiatok prevádzky a monitorovanie kvality vody na kúpanie na prírodných vodných plochách, ktoré majú neorganizovanú rekreáciu a sú bez prevádzkovateľa. Za kúpaciu sezónu je na Slovensku považované vo všeobecnosti obdobie od 15. júna do 15. septembra, kedy sa očakáva najväčší počet kúpajúcich sa.

Aktuálne informácie o stave sledovaných prírodných a umelých kúpalísk na Slovensku je možné nájsť na webovej stránke ÚVZ SR www.uvzsr.sk (Najnovšie články a Kúpaliská – Informačný systém o kúpaliskách a kvalite vody na kúpanie) a na stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024