Na sociálnych sieťach sa v posledných dňoch šíri informácia o výskyte medveďov v Malých Karpatoch. Viacero hlásení je z Malokarpatského regiónu, ale aj zo Záhoria.

Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Malé Karpaty predpokladá pohyb dvoch až troch medveďov. Verejnosť však upokojuje, doteraz totiž neboli hlásené žiadne problémy s prítomnosťou medveďov a nie sú doteraz známe ani prípady priameho stretu s človekom, pri ktorom by bol človek ohrozený na zdraví či živote.

Medveď je podľa ochranárov schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov. “Na základe doterajších údajov je ťažké zhodnotiť, koľko jedincov je aktuálne v regióne prítomných,” podotkli na webe Správy CHKO Malé Karpaty. Šírenie medveďov zo severného a stredného Slovenska, ktoré predstavuje centrum stredoeurópskej populácie, smerom na juh a západ pripisujú najmä populačnej dynamike medveďov. “Do okrajových častí areálu sa dostávajú najmä mladé, od medvedice odstavené jedince (vo veku zhruba dva až štyri roky). Či nové územia osídlia trvalejšie, alebo sa po určitej dobe presunú inde, závisí od viacerých faktorov, napríklad od úživnosti územia, stresových faktorov (miera rušivých vplyvov),” vysvetlili.

Na sociálnej sieti Správa CHKO Malé Karpaty uviedla, že medveď hnedý je prirodzene vyskytujúcim sa druhom živočícha v rámci slovenských karpatských pohorí a je úplne prirodzené, že migračné trasy mladých jedincov vedú aj za hranicu areálu trvalého výskytu v rámci Slovenska západným smerom. “Pohorie Malé Karpaty disponuje dostatočnými potravnými zdrojmi na to, aby sa takýto jedinec uživil a nebol odkázaný vyhľadávať potravu v blízkosti ľudských sídiel,” spresnila.

V máji zachytila fotopasca medveďa v obci Závod

Ochranári neevidujú v Malých Karpatoch a ich blízkom okolí zatiaľ žiadne škody, ktoré by medvede spôsobili, napríklad na hospodárskych zvieratách, ovocných stromoch, včelstvách alebo inom majetku. Verejnosti odporúčajú pri pohybe v prírodnom prostredí, kde je možný výskyt medveďa, dodržiavať niektoré zásady. “Väčšina konfliktných situácií nastáva vtedy, keď sa človek dostane do bezprostrednej blízkosti medveďa – vtedy medveď reaguje útočne v dôsledku pocitu vlastného ohrozenia,” spresnili. Je preto podľa nich dôležité bezdôvodne nevchádzať do neprehľadného terénu – húštiny, ani do takýchto miest nepúšťať psov.

V júni videli medveďa v Šaštíne

Vhodné je podľa ochranárov správať sa primerane hlasne, napríklad viesť vo dvojici či skupine hlasnejší rozhovor, či pospevovať si, aby bol medveď už z väčšej vzdialenosti upozornený na prítomnosť človeka. “Zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety,” podotýka Správa CHKO Malé Karpaty. V prípade potvrdeného výskytu medveďa odporúča kontaktovať Štátnu ochranu prírody SR.


.

Lapková patrola