Posledný a zároveň najobľúbenejší školský deň všetkých školákov sme strávili spolu so žiakmi 8.A na ZŠ Štúrova. Naše prvé spoločné stretnutie sa uskutočnilo už pred troma rokmi, keď sme s nimi ukončili piaty ročník. Z malých prvostupniarov vyrástli šikovní ôsmaci.

Zo žiakov 8.A sa za čas, ktorý spoločne trávia v jednej triede, stal súdržný kolektív. Keďže sedem z nich reprezentuje Malacky v hádzanej, spája ich šport a v poslednom čase i tanec, ktorému venujú každú voľnú chvíľu. Tanečnú scénku si pripravili aj na posledný deň v škole, čím pred odchodom na prázdniny vytvorili výbornú atmosféru.  

O tom, že držia spolu, svedčí aj diplom za športové aktivity a triedenie odpadu. Hanbiť sa nemusia ani za známky hodnotiace ich celoročné úsilie. V triede prospeli všetci žiaci, z toho ôsmi skončili s vyznamenaním,“ povedala triedna učiteľka Gabriela Krajčírová, ktorá stojí po ich boku už štyri roky. Spolu s  vysvedčením odovzdala svojim žiakom aj obľúbenú ročenku. Škola ju vydáva každý rok ako pamiatku pre absolventov jednotlivých ročníkov.

Čas prázdninového oddychu sa  už tradične využije na práce potrebné pre opravy a  zveľadenie priestorov školy. Najväčším letným projektom na ZŠ Štúrova je rozsiahla rekonštrukcia školskej kuchyne, ktorú financuje mesto. Suma 80 tisíc € pôjde na nové podlahy, obklady i stropy, kuchynskú techniku, náradie i veľkokapacitnú umývačku. Okrem toho má Štúrka v pláne i mnoho ďalších úprav pokrývajúcich z vlastných zdrojov. Plánujeme kompletne vymeniť dlažbu na toaletách a  na chodbe pri školskom klube detí, nanovo natrieť vonkajšie zábradlia okolo celej školy, pokračovať vo výmene žalúzií v jednotlivých triedach a zakúpiť nový nábytok do tried po deviatakoch. Okrem toho by sme ešte chceli vymeniť tartanovú dráhu na doskočisko skoku do diaľky,“ povedal riaditeľ školy D. Šuster a dodal, že rozsah prác bude samozrejme závisieť od finančných a časových možností.

Text a foto: N. Bednáriková


.

Lapková patrola