Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) informujú o výlukách na tratiach Dúbrava – Jablonica – Senica a Kúty – Gbely-– Holíč nad Moravou.

Foto: Adam Húšek

Výluka v úseku Dúbrava – Jablonica – Senica
8. júla 2019 – v čase od 7:55 h do 13:30

Výluka v úseku Jablonica – Senica
9. júla 2019 – v čase od 7:55 h do 13:40

Výluka v úseku Kúty – Gbely – Holíč nad Moravou
13. a 14. júla 2019 – v čase od 8:40 do 13:20

V rámci tejto výluky v uvedenom medzistaničnom úseku budú zamestnanci ŽSR zabezpečovať pracovisko na trakčnom vedení pre externú firmu. V rámci možností budú tiež odstraňovať porasty zasahujúce do blízkosti živých častí trakčného vedenia.

Vzhľadom na to, že ide o jednokoľajnú trať, cestujúci budú prepravovaní náhradnou autobusovou dopravou, ktorú zabezpečuje dopravca ZSSK.

ŽSR prosia o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác a zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.


.
Toto je čítané

Senické zastupiteľstvo sa bude venovať úveru na modernizáciu mestskej bytovky

Zastupiteľstvo mesta Senica zaradilo do programu svojho štvrtkového (18.4.) rokovania rozhodnutie o…

BM: Ustekana sobota