Sekuľčania sa vzbúrili proti výstavbe logistického parku v Mlákach a spísali petíciu, ktorú odovzdali poslancom. Tí berú na vedomie vôľu občanov. Majetkový holding si počká na písomné stanovisko a právne si situáciu vyanalyzuje.

Koláž: Mapio.net, 123rf.com

Väčšina obyvateľov podpísala petíciu, v ktorej žiada obecné zastupiteľstvo obce Sekule, aby zachovali v územnom pláne oblasť Mláky ako rekreačnú oblasť a zabránili jej premene na priemyselnú zónu. Petíciu odovzdal petičný výbor na zasadnutí zastupiteľstva (26.6.) za prítomnosti stovky občanov. 

Obecné zastupiteľstvo prijalo rovno uznesenie, ktorým berie na vedomie vôľu občanov Sekúl na zachovanie v územnom pláne obce Sekule oblasť Mláky ako rekreačnú oblasť, a tým zabráneniu jej premeny na priemyselnú zónu. “Na základe dohody poslancov nebude do návrhu na zmenu územného plánu obce Sekule zakomponovaný návrh dotýkajúci sa zmien v oblasti Mláky podaný spoločnosťou Majetkový Holding a.s. a lokalita Mláky bude regulovaná podľa pôvodne schváleného územného plánu obce Sekule z roku 2008,” píše sa v stanovisku o výsledku petície zverejnenom na webe obce.

Viliam Maroš z Majetkového holdingu požiadal starostu obce, aby mu túto informáciu dal písomne. “Musíme si to právne vyanalyzovať, stále však trváme na tom, že náš zámer bude prínosom pre rozvoj obce aj občanov,” uviedol Maroš pre týždenník MY Záhorie stým, že sa budú snažiť zmeniť verejnú mienku.

V Sekuliach môže prísť k odvolávaniu starostu, ktorý podľa petičného výboru slabo háji záujmy občanov.


.

Labková patrola