Premiérový ročník festivalu zdravého životného štýlu, ktorý sa začiatkom júna uskutočnil v Moravskom Svätom Jáne, máme úspešne za sebou. Open-air podujatie Fest Zdravo šírilo osvetu o ekologickejšom spôsobe života a prinieslo najmä aktuálne témy akými sú kompostovanie, zdravá výživa, ochrana životného prostredia, zero waste a predchádzanie tvorby odpadu.

Fest Zdravo Moravský Svätý Ján

Problematika separovania odpadu je v dnešnej dobe skutočne dôležitá nielen pre životné prostredie, ale aj pre rodinný rozpočet každého z nás. Obec Moravský Svätý Ján získala dotáciu na nákup kompostérov do domácností, a tak si budú môcť občania spracovať biologicky rozložiteľný záhradný odpad priamo vo svojich záhradách.

Fest Zdravo Moravský Svätý Ján

Prednášky súvislo prebiehali počas celého dňa a návštevníci si mohli popri tom nakúpiť tematický, kvalitný eko a bio sortiment alebo ochutnať ponuku zdravého menu. Pre deti bol pripravený skákací hrad a maľovanie na tvár, no prínosnejším bolo divadelné predstavenie Na Zemi dobre mi, ktoré deťom ukázalo pohľad na človeka a jeho správanie sa k našej planéte. Sprievodnou akciou bola aj možnosť vyšetrenia ciev dolných končatín, ktoré využili desiatky občanov zdarma vo vnútorných priestoroch zdravotného strediska.

Fest Zdravo Moravský Svätý Ján

Je nevyhnutné, aby sa ľudia, či už mladí, alebo aj staršie generácie vzdelávali na poli bezodpadovosti, šetrenia životného prostredia, ale aj vo veci vlastného zdravia. Je dôležité sa venovať environmentálnej výchove v rámci formálneho a neformálneho vzdelávania, preto veríme, že FEST ZDRAVO je vynikajúcim zdrojom hodnotných informácií, a čím viac ľudí bude zainteresovaných do projektu, tým väčšiu osvetu bude šíriť.

Preto už teraz pracujeme na 2. ročníku podujatia, ktorý finančne podporila Nadácia ZSE a zároveň naň pozývame všetkých priaznivcov. Vidíme sa všetci 6. júna 2020!

Ďalej: Pridajte si udalosť na Facebook


.
Toto je čítané

Letnú filmovú školu otvorí svetová premiéra filmu Šimona Holého Hello, Welcome

50. Letnú filmovú školu v Uherskom Hradišti otvorí svetová premiéra komédie Šimona…

HAŠŠO 6/2024