Bratislavský samosprávny kraj (BSK) prijíma návrhy kandidátov na tohtoročné ocenenia BSK. Môžu ich navrhovať do konca augusta obyvatelia, občianske združenia či iné organizácie so sídlom v kraji. Ocenení pritom môžu byť jednotlivci i organizácie.

Prihlasovací formulár je zverejnený na webovej stránke kraja. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného a jeho stručný životopis, v prípade organizácie ekvivalentný záznam aktivít a úspechov.

“Ak poznáte alebo máte vo svojom okolí niekoho, koho považujete za výnimočného človeka alebo za človeka, ktorý významným spôsobom prispel k obohateniu nášho kraja a k jeho rozvoju v školstve, kultúre, športe, vo vede alebo v inej oblasti, neváhajte a povedzte nám o ňom,” vyzýva predseda BSK Juraj Droba.

Žijúcim osobnostiam udeľuje Bratislavský kraj tri typy ocenení. Najvyšším z nich je Výročná cena Samuela Zocha. Udeľovaná je fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj kraja a život jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti či vynikajúco reprezentovali samosprávny kraj. Vo výnimočnom prípade môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.

Výhradne zahraničným osobám môže byť udelené Čestné občianstvo BSK. To sa týka významných osobností a autorít, ktoré majú značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii Bratislavského kraja či vzťahov medzi regiónmi a národmi. Udeľuje sa predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže byť udelené in memoriam. Tretím ocenením je Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za rozvoj a reprezentáciu BSK.

Od minulého roka pribudlo ocenenie in memoriam – Historická osobnosť regiónu. Je určené osobnostiam, ktoré svojím celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Bratislavskom kraji. Udeľované by malo byť raz ročne, a to slávnostným zápisom mena osobnosti na tabuľu historických osobností regiónu. Ako prvému udelil kraj toto ocenenie slovenskému hudobnému skladateľovi, pedagógovi a hudobnému teoretikovi Eugenovi Suchoňovi.

Ocenenia udeľuje Úrad BSK od roku 2003.


.
Toto je čítané

Skalická mestská polícia má vlastnú webstránku, chce spropagovať svoju prácu

Mestská polícia v Skalici má vlastnú internetovú stránku. Web má priniesť informácie…

20 rokov