Záhorská knižnica, Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici a Záhorské múzeum v Skalici ako organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) v spolupráci s Mestským centrom kultúry v Malackách organizujú 11. ročník súťaže Kniha Záhoria.

Knihy, ktoré majú súvis so Záhorím, je možné do súťaže prihlásiť do 31. júla. “Knihu môže prihlásiť hocikto, či už čitateľ, vydavateľ, autor, prípadne obecné alebo mestské úrady. Má ísť o knihy, ktoré boli vydané v roku 2018 a týkajú sa Záhoria či už tematicky, alebo prostredníctvom autora,” uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice Senica Silvia Sameková.

V minulosti boli do hlasovania o Knihu Záhoria zaradené všetky knihy, ktoré boli do súťaže prihlásené. Tento rok príde k zmene, keď bude do hlasovania vybraných 12 kníh. “Porota, ktorá ich vyberie, bude posudzovať knihy z hľadiska kvality, či už obsahovej, vizuálnej alebo grafickej, ako aj spätosť s regiónom Záhoria. Ide nám o to, aby Kniha Záhoria nebola len o čitateľskej priazni, ale aj o kvalite,” doplnila Sameková. Kým v minulosti si mohli súťažné knihy pozrieť návštevníci iba v senickej knižnici, v tomto roku 12 vybraných titulov bude na nahliadnutie aj v knižniciach v Skalici a Malackách.

V doterajších desiatich ročníkoch súťažilo spolu 448 kníh. V prvom ročníku sa Knihou Záhoria 2008 stal titul Ján Náhlik – Fotografie od Dany Janáčkovej a zatiaľ posledným víťazom s titulom Kniha Záhoria 2017 je Tradičný odev Záhoria od Mojmíra Benžu. O víťazovi vtedy rozhodovalo spolu 1327 hlasov, z toho 447 prostredníctvom internetu a 880 vo verejných knižniciach regiónu. Doteraz rekordný počet 65 titulov sa v ankete o priazeň čitateľov uchádzal v roku 2016.


.

Osobnosti kraja BSK