V Bratislave a Kútoch si cez víkend (27. – 28. 7.) pripomenuli svätého Gorazda.

„Podujatia pripomínajúce sv. Gorazda sa uskutočnia pri príležitosti 1150. výročia úmrtia Konštantína Filozofa – sv. Cyrila, 150. výročia úmrtia prvého predsedu Matice slovenskej Štefana Moysesa a 100. výročia oživotvorenia Matice slovenskej,“ uviedla hovorkyňa Matice slovenskej Veronika Matušková.

Spomienka v Bratislave sa začala v sobotu (27. 7.) v Gréckokatolíckom katedrálnom chráme Povýšenia vznešeného a životodarného Kríža pri Ondrejskom cintoríne. „Po svätej liturgii vladyku bratislavskej eparchie Petra Rusnáka a vystúpení speváckeho zboru CHRYSOSTOMOS sa prihovoril predseda MS Marián Gešper a predseda Prezídia MS a Spoločnosti sv. Gorazda Miroslav Holečko,“ upozornili organizátori. Súčasťou programu bolo tiež dramatické pásmo matičných divadelných ochotníkov s názvom Dúšok živej vody.

Jubilejný XXX. ročník slávností svätého Gorazda v Kútoch trvá dva dni. Sobotný farský deň ponúkol spoločenský a športový program, ako aj výstavu fotografií z minulých svätogorazdovských slávností. „Hlaholská omša sa začne o 21.00 h v Rímskokatolíckom kostole sv. Jozefa Pestúna,“ informovala Matica slovenská. Slávnosti pokračovali svätou omšou v nedeľu o 10.00 h. Program zakončilo otvorenie a posvätenie múzea v Kútoch.

Podujatia na pamiatku svätého Gorazda v Bratislave a Kútoch sú súčasťou XXX. svätogorazdovských dní na Slovensku a druhej Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2015 – 2026, nad ktorými prevzal záštitu bývalý prezident SR Ivan Gašparovič.


.

Labková patrola