Bratislavský samosprávny kraj, ktorý má vo svojej správe cesty II. a III. triedy v celkovej dĺžke 512 km, pokračuje aj v letných mesiacoch v ich opravách a rekonštrukciách. Okrem opráv ciest realizuje aj vysprávky výtlkov, obnovu zvislého a vodorovného dopravného značenia, obnovu priechodov pre chodcov, údržbu ciest a ich okolia ako je kosenie a úprava priekop, rigolov, násypov, ktoré tvoria súčasť pozemných komunikácií.

Rekonštrukcia ciest Malacky

„Župa pravidelne kontroluje stav cestnej siete. Okrem pravidelných rekonštrukcií existujúcich ciest sa stará aj o mosty. Tých má v správe 132, z ktorých ani jeden nie je v havarijnom stave. Pravidelne sa kontrolujú a v prípade potreby opravujú. Aktuálne prebieha rekonštrukcia mostného objektu nad potokom Malina v Malackách. V pláne je aj oprava ďalších piatich mostných objektov,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Rekonštrukcia ciest Malacky

Prostredníctvom správcu komunikácií II. a III. triedy v Bratislavskom kraji Regionálnych ciest Bratislava budú opravené mosty v Senci, Kráľovej pri Senci, Malackách nad diaľnicou D2, Rohožníku a Pezinku.

Rekonštrukcia ciest Malacky

Bratislavská župa pripravuje aj revitalizácie ciest v Malackách, Rohožníku a Pezinku. Okrem toho realizuje aj lokálne veľkoplošné opravy vozoviek na viacerých cestách v kraji. Dve súvislejšie opravy bude realizovať  na ceste Láb – Jakubov a v Modre. Plánovaná je aj sanácia zosuvu v Šenkviciach ako aj realizácia priechodov pre chodcov. Doteraz bolo v Bratislavskom kraji obnovených desiatky priechodov pre chodcov. Minulý rok to bolo v Závode, Slovenskom Grobe, Slovenskom Grobe – Malý Raj. V tomto roku sa budú realizovať nasvietené priechody pre chodcov v okresoch Malacky, Pezinok, či Senec.

Bratislavský samosprávny kraj na opravy svojich ciest v Bratislavskom kraji investuje z vlastného rozpočtu 6,5 milióna eur ročne.


.

Labková patrola