Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD.

Foto: internet

→ Prečo je škorec zákonom chránený, keďže každoročne spôsobuje vinohradníkom škody rozsiahleho charakteru? Aký účel plní kovový krúžok na nohe takéhoto vtáka?
Juraj (Borský Mikuláš)                    

Škorec obyčajný (Sturnus vulgaris) je v našich podmienkach druhom migrujúcim na juh, ale západnejšie sú škorce, ktoré nemigrujú. Je to všežravý vták, ktorý kontroluje populáciu napr. kobyliek, ale vo veľkých skupinách vie narobiť značnú katastrofu na ľudských pestovaných plodinách napr. viniči. Nehovoriac o tom, že robí výrazný hluk. Dnes sú všetky druhy škorcov zákonom chránené a to celosvetovo, pretože človek veľmi ničí populáciu lúčneho hmyzu, na ktorú sú škorce do istej miery závislé. Z veľkých skupín tak zostáva len preriedená populácia.. Vtáci sa vedia síce domnožiť, ale najlepšia aj pri iných druhoch zvierat, je čo najväčšia genetická ponuka. Niekoľkotisícové kŕdle škorcov, ktoré vytvárajú na dozrievajúci vinič doslova likvidačné nálety sú neustále chránené a volania vinohradníkov po zmene v zákone sú doteraz v nedohľadne. Vinohradníci tlačia na  ministerstvo o zredukovanie počtu týchto operencov bez výsledku. Plynové delá, trúbenie, škriekavé zvuky z áut už nefungujú, dokonca ani biologická ochrana v podobe lietania dravcov nad vinicami nie je riešením, kŕdeľ škorcov dravcov odoženie.

Kovový krúžok na nohe takéhoto vtáka obsahuje údaje o: mieste, kde bol takýto vták označený týmto krúžkom; internetovej stránke – Koordinácia krúžkovania vtákov v celej Európe; čísle kovového krúžku. Práve na uvedenej doméne je možné vyplniť formulár spätných hlásení Euring, ktorý obsahuje údaje o: nálezcovi takéhoto vtáka (krajina); vtákovi a krúžku (číslo kovového krúžku, adresa na krúžku, bol vták – uhynutý – živý – nie je známe); mieste a čase (krajina, lokalita, dátum); ďalších informáciách (súhlas, aby boli osobné údaje uvedené v tomto formulári odovzdané krúžkovacej centrále, odkiaľ krúžok pochádza a krúžkovateľovi vtáka. Tieto údaje nebudú poskytnuté žiadnym iným stranám).

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.


.
Toto je čítané

BSK rekonštruuje v Závode dva mosty ponad diaľnicu D2

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (SC BSK) pokračuje s realizáciou opráv mostov,…

BM: Ustekana sobota