Foto zo zápasu Rohov - Rybky 1:2


.

Je ok, ak nie si ok BSK