Detské ihrisko blízko futbalového štadióna v Zámockom parku dočasne prestalo plniť svoj účel. Dôvod je prozaický: rekonštrukcia. Práce potrvajú približne mesiac a ich výsledkom bude krásne, moderné a bezpečné ihrisko.

Deťom budú k dispozícii kolotoč, hojdačky viacerých druhov, sieťová preliezačka v tvare futbalovej lopty, lanová dráha, zariadenie na presýpanie piesku, sieťová pyramída, veľká balansovaná lanová dráha, obiehacie koly, šepkáreň (zvukový prvok, tzv. whispering), dvojitá veža so šmykľavkou, mostom a sieťou.Niektoré z nových hracích prvkov sú priamo určené na rozvíjanie motoriky a zručnosti detí. Pod ihriskom bude bezpečná dopadová certifikovaná guma a pribudnú aj nové lavičky. Ku všetkým predchádzajúcim pozitívnym informáciám pridáme ešte jednu: na priľahlom futbalovom štadióne sa zrekonštruujú toalety, ktoré budú prístupné pre užívateľov detského ihriska.

Mesto vyčlenilo na rekonštrukciu takmer 180 tisíc €. Ihrisko by malo byť hotové do 25. septembra.Dovtedy prosíme verejnosť, aby sa v záujme vlastnej bezpečnosti nezdržiavala v blízkosti staveniska.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota